Du Yanfang:

Hometwon Baiduyao Photography Exhibition

26 Jun - 24 Jul 2012

 


Zhang Zheyi 張哲溢 :

Zhang Zheyi Solo Exhibition 張哲溢個人展

19 Jun - 28 Jul 2012
 


Lu Xi, Zhang Zheyi, Unmask :

Group Exhibition

18 May - 23 Jun 2012


CAI Lijuan 蔡麗娟 :

Cai Lijuan Solo Exhibition 蔡麗娟個人展

17 Apr - 26 May 2012
 


Unmask :

Inaugural Exhibition- Sculptures, Works on Paper

22 Mar - 24 Apr 2012
 

 

y09