Yan Zhancheng 闫占城 :

BIO   簡歷
     

闫占城

1984

2008

展覽

2008

2008

2008

2009

2011

2012

2013

 

生于延安

毕业于西安美术学院油画系

 

“学院之光” 群展,西安

“闫占城个展” 西安美院,西安

“多人联展” 麦创画廊,上海

“拾原味” 新波画廊,上海

“八零后艺术档案” 宋庄美术馆,北京

“狂欢-黑桥艺术家群落展” 三潴画廊,北京

“风景关键词” 风眠艺术空间,广州