Unmask
 
Geng Xue 耿雪
 
He Jian 何劍
 
Man Tao 滿濤
 
Wan Man 萬曼
 
Zhang Wei 張偉
                     

Lu Xi 盧曦
 
Li Zhan 李展
 
Kevin Fung 馮力仁
 
Guo Hongwei 郭鴻蔚
 
Cai Lijuan 蔡麗娟

 
Du Yanfang 杜艷芳
                     

Zhang Zheyi 張哲溢
 
Lee Jin Woo 李鎮雨
 
Huang Wan Ling 黄琬玲
 
Yan Zhancheng 闫占城

 
Lee Chun-yi 李君毅
 
Su Huang-seung 蘇煌盛
                     

Wang San-qing 王三慶
 
Linda Connor 琳達 康納
 
Huang Zhen 黃鎮
 
Lee Jin Woo 李鎮雨(2015)
 
Tseng Chienying 曾建穎